Talkmap Förlag

 Talkmap förlag ger ut böcker som handlar om oss människor, hur vi kan förstå och möta både varandra och oss själva med respekt och vänlighet. 

Hitintills har Talkmap förlag gett ut en bok: 
BEMÖTANDEKODEN – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbete)liv. 

Den blev direkt en succé! Boken klättrade direkt upp på topplistorna och har i dag sålt i över 40 000 ex.

BEMÖTANDEKODEN finns som ljudbok. Boken är också översatt till engelska med titeln:
THE CONNECTION CODE – How to understand people and achieve a better work and private life 

Förlaget drivs av Lena Skogholm
Beteendevetare, författare och föreläsare. 

Kontaktuppgifter 
Lena Skogholm 
Mail: lena(@)lenaskogholm.se
Phone: +4670710430

Bemötandekoden

Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv


The Connection Code

How to understand  people and achieve a better work and private life

Ny bok på väg!

Släpps under hösten 2020. Mer information kommer.

Lena Skogholm

Författaren Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Hon knyter samman forskning med konkreta verktyg som gör att vi kan agera i linje med den nya forskningen. När vi möter varandra utifrån hur vi fungerar och respekterar det, är det inte konstigt att det blir bättre resultat i både kundenkäter och medarbetarenkäter. Det blir en naturlig följd.