Lena Skogholm

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt.

De senaste 12 åren har hon utbildat föreläst om hur vi kan möta varandra och oss själva utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både bättre resultat och ett bättre liv och arbetsliv. Möten oss människor emellan skapar till stora delar vårt liv och arbetsliv, och därför ger det ett stort avtryck när vi möter varandra på ett bättre sätt. Hon kallar sig ”Teacher of Humanfullnes” då den röda tråden i allt hon gör har sin utgångspunkt i människan och hur vi fungerar.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter har Lena varit med och tagit fram verktyg, som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd. Verktygen kommer inom kort ligga tillgängliga för alla på Suntarbetlsiv.se

SUCCÉBOK

Hon är författare till bästsäljaren ”Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv” som direkt seglade upp på topplistor när den gavs ut.

Boken har nu sålt i närmare 35 000 ex och finns på de flesta bibliotek i Sverige. Bemötandekoden är översatt till engelska och har då titeln ”The Connection Code – How to Understand People and Achieve a Better Privat and Work Life. Den kommer att ges ut i Sydasien och flera länder är på gång.

INSPIRATION, FORSKNING & VERKTYG

Hjärnforskning kan vara en så oerhört tydlig och hjälpsam guide i vardagen, både i arbetslivet och i livet. 

Forskningen blir praktisk och görbar när Lena knyter samman den med konkreta verktyg som gör att vi kan agera i linje med den nya forskningen. När vi möter varandra utifrån hur vi fungerar och respekterar det, är det inte konstigt att det blir bättre resultat i både kundenkäter och medarbetarenkäter. Det blir en naturlig följd.

Ett avstamp tas i Interpersonell Neurobiologi (IPNB) som är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra. När vi vet mer om både hur vi själva och de vi möter fungerar förbättras våra relationer avsevärt.

 

”Ju mer du vet om människor
desto lättare att vara proffsig.”

SOM FÖRELÄSARE

På scenen inspirerar Lena, ger kunskap med hög igenkänningsfaktor som lockar till skratt. Ofta är kommentarerna efter föreläsningar:  ”många aha-upplevelser”, ”du lyckas hålla allas fokus hela tiden”, ”nu vet jag precis vad jag behöver göra annorlunda”, ”så pedagogiskt upplägg viket gör det lätt att komma i håg”, det här är verkligen konkret och användbart”, otroligt genomtänkt, vetenskapligt underbyggt och så härligt med din humor”. 

Som beteendevetare föreläser hon med en palett av erfarenheter från TV och teater, specialpedagogik, verksamhets- och ledarskapsutveckling. Tidigare har Lena varit examinator och examinatorsledare i Nordens största kvalitetsutmärkelse. Hon är medlem i National Speakers Association Sweden.

”Jag har sett svåra konflikter suddats ut
och tydligt bättre resultat både i kundundersökningar och medarbetarenkäter.”

SAMARBETEN

Under årens lopp har Lena utbildat och certifierat ett tiotal Talkmapkonsulter som också utbildar och föreläser i Talkmap. 

Lena Skogholm har flera intressanta samarbeten bland annat med Lära för livet, Athenas, Hexanova Academy och Gr8 meetings.

Hon stödjer 18 flickors utbildning i Tanzania och bidrar till ett barnhemsbygge i staden Lindi. 

Det finns ett stort engagemang hos Lena för den viktiga sociala arbetsmiljön, vilket lett till att hon tillsammans med kollegan Micke Darmell har tagit initiativ till nätverket ”Social arbetsmiljö i världsklass – Made in Sweden”.